WORKSHOP REGISTRATION


On-line registrace do workshopových sekcí je NYNÍ UZAVŘENA. Přihlásit se můžete na místě při registraci.

Online registration for the workshop sections is NOW CLOSED. You can sign up on site during registration.


Je možné se přihlásit pouze do jedné sekce, takže při přihlašování důkladně zvažujte a rozhodujte. Jakmile se kapacita sekce naplní, do dané sekce již nebude možné se přihlásit.

Registering for one session only is possible, so please consider and decide carefully when registering. Once a session reaches its capacity, registering for that session will no longer be possible.


Jsme si vědomi, že pro spoustu z Vás může být takové pravidlo omezující, protože v každé sekci by Vás něco zajímalo. Chápeme to – máme to stejně. 

Many of you may find such a rule restrictive, as there is something in each section that would interest you. We get it - we feel the same way.


Z organizačních důvodů však nemůžeme jinak. Vedou nás především dvě úvahy.

However, for organizational reasons, we can't do otherwise. Two considerations primarily drive us.


Program některých sekcí je časově odlišný od programu jiných sekcí, takže nebudou mít pauzu ve stejnou dobu, což by vytvářelo chaos a diskomfort (hluk, narušení soustředění) pro účastníky dalších sekcí.

The program of some sessions is scheduled differently from the program of other sessions, so they won't have a break at the same time, which would create chaos and discomfort (noise, disruption of concentration) for participants of other sessions.


Dále kapacita workshopových místností má jasná omezení ohledně množství lidí, které pojmou. Nedokážeme je nafouknout a nadlimitní množství účastníků v jedné sekci by znovu bylo na úkor komfortu všech.

Furthermore, the capacity of the workshop rooms has clear limitations on the number of people they can accommodate. We cannot inflate them, and an overflow of participants in one session would again be detrimental to everyone's comfort.


Všechny sekce budou báječné a obohacující!

All sessions will be wonderful and rewarding!


Doufáme, že tento fakt Vám pomůže naše rozhodnutí pochopit a přijmout.

We hope this fact helps you understand and accept our decision.