Transformativní přístup

Co miluji na transformativním přístupu?

Možná Vás zajímá, co vlastně znamená slovo transformativní? Prof. Robert Alan Baruch Bush, jeden ze zakladatelů tohoto přístupu, popisuje v osobní zpovědi, co je z jeho pohledu podstata takové praxe. 

Přednáška je záznamem z 2. výročního setkání transformativců, které proběhlo 9. června 2022 v Brně.

Co je transformativní přístup?

Transformativní přístup je založený na vnímání konfliktu jako krize lidské interakce. Lidé potřebují pomoc při překonávání této krize a při obnovování konstruktivních interakcí. Vycházíme z přesvědčení, že výskyt konfliktu vede k destabilizaci ve vnímání nejen sebe samých, ale i sebe navzájem, takže účastníci konfliktu spolu interagují způsobem, jenž je činí současně více zranitelnými a sebestřednějšími, než tomu bylo před vznikem konfliktu. Lidé v konfliktu tak prožívají jak relativní slabost, tak i relativní sebestřednost, což vede k negativní dynamice konfliktu. Interakce mezi lidmi velmi rychle selhává a přechází ke vzájemně destruktivním, odcizujícím a odlidšťujícím charakteristikám.

Transformativní přístup vychází z předpokladu, že i přes potenciálně destruktivní účinky konfliktu, jsou lidé schopni se vrátit zpět k osobní síle nebo sebejistotě (posuny ke zmocnění) a k otevřenosti, vnímavosti vůči ostatním (posuny k uznání). Cílem transformativního profesionálů je podpořit u stran možnosti transformace konfliktu (konstruktivní změna v kvalitě interakce), a to skrze podporu úsilí stran dosáhnout zmocnění a vzájemného uznání.