Děláme doprovázení konflikty s láskou

 

 

Nácviky mediace

Nácviky probíhají v rozsahu 40 minut hrané mediace a 20 minut zpětné vazby pro každého mediátora. 

Aktivně se do mediace mohou v rámci jednoho setkání zapojit maximálně 3 mediátoři, kteří se vystřídají v roli mediátorů a účastníků mediace. 

Je ovšem možné se zúčastnit pouze v roli pozorovatele. Pozorovatel nemůže být v roli mediátora a celou mediaci pouze sleduje, případně si transformativní mediaci může osahat v roli účastníka mediace.

Zpětnou vazbu předává vždy člen ITK, který je akreditovaným profesionálem u ISCT v USA.

Součástí zpětné vazby je rozbor jednotlivých momentů mediace a doporučení pro zlepšení.

Přihlásit se jako mediátor

Přihlásit se jako pozorovatel

 

 

Základní výcvik v mediaci

Tak ten tady zatím nenabízíme. 🤷🏻

Ale nezoufejte, víme, kam vás odkázat.


Chci základní výcvik v transformativní mediaci

 

Pomůžeme Vám rozpumpovat Vaši transformativní praxi


Nabízíme pomoc jednotlivců, skupinám i organizacím

při navrhování, plánování, vytváření a udržování programů a postupů.