Umění shrnování – intervence transformativního mediátora od teorie k praxi - 26.4._online

Lektoři: Robin Brzobohatý, Martina Cirbusová

Forma: online

Termín: 26.4. – 14:00 - 17:00

Anotace: Shrnutí je považováno za jeden z nejobtížnějších prostředků podpory stran během vedení rozhovoru. Na rozdíl od reflexe musí mediátor při shrnutí nevyhnutelně něco změnit na sděleních stran, aby byl rozhovor pro strany přehlednější, současně tak ovšem činit nedirektivně. Tento seminář nabízí příležitost přistupovat ke shrnutí z nového úhlu pohledu. Účastníci obdrží komplexní nástroj - 2WH - pro rozhodování v reálném čase při používání shrnutí a naučí je rozpoznávat jednotlivá témata ve slovech stran pomocí funkční lingvistické teorie tematicko-rematické struktury. Díky tomu budou účastnici schopni rozeznat různé typy shrnutí podle počtu dotčených otázek, času nebo umístění shrnutí v rámci časové osy rozhovoru nebo podle použití postojů stran k shrnuté otázce. Během workshopu budou moct analyzovat různé typy shrnutí a možnosti jejich využití pro podporu stran. Celý proces bude demonstrován na analýze videonahrávek shrnutí některých významných mediátorů ISCT.

1 800,00 Kč