Konflikt je příležitost k růstu

 

Jsme:

  • profesionálové ve vedení náročných rozhovorů
  • samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace


Naším cílem je:

  • posilovat a šířit ideje a principy transformativního přístupu ke konfliktům či jiným interakcím a
  • garantovat kvalitu transformativní praxe


Transformativní

✔  Mediace ✔ Dialog ✔ Koučing ✔ Sebeřízení 

Nácviky mediace: zn. transformativní

jaro 2024

Máte za sebou výcvik v transformativní mediaci, ale hledáte příležitost, jak svoje dovednosti udržovat, pěstovat a zlepšovat? 

Pak jsou pro vás správnou volbou mediační nácviky

  • nácvik pod vedením jednoho z členů ITK
  • aktivní účast – v roli mediátora
  • pasivní účast - jako pozorovatel

Co je transformativní přístup

Transformativní přístup je založený na vnímání konfliktu jako krize lidské interakce. Lidé potřebují pomoc při překonávání této krize a při obnovování konstruktivních interakcí. Vycházíme z přesvědčení, že výskyt konfliktu vede k destabilizaci ve vnímání nejen sebe samých, ale i sebe navzájem, takže účastníci konfliktu spolu interagují způsobem, jenž je činí současně více zranitelnými a sebestřednějšími, než tomu bylo před vznikem konfliktu. Lidé v konfliktu tak prožívají jak relativní slabost, tak i relativní sebestřednost, což vede k negativní dynamice konfliktu. Interakce mezi lidmi velmi rychle selhává a přechází ke vzájemně destruktivním, odcizujícím a odlidšťujícím charakteristikám.

Transformativní přístup vychází z předpokladu, že i přes potenciálně destruktivní účinky konfliktu, jsou lidé schopni se vrátit zpět k osobní síle nebo sebejistotě (posuny ke zmocnění) a k otevřenosti, vnímavosti vůči ostatním (posuny k uznání). Cílem transformativního profesionálů je podpořit u stran možnosti transformace konfliktu (konstruktivní změna v kvalitě interakce), a to skrze podporu úsilí stran dosáhnout zmocnění a vzájemného uznání. 

13+


Let zkušeností

1 000+


realizovaných mediací

100%


nedirektvní

Lidé v ITK

 

 

Lenka
Poláková

trancka

 

Robin
Brzobohatý

trancek


Martina
Cirbusová

trancka

 

Hana
Kroupová

trancka

 

Ondřej
Toth

trancek

 

 

Pomůžeme Vám rozpumpovat Vaši transformativní praxi 

Nabízíme pomoc jednotlivců, skupinám i organizacím 
při navrhování, plánování, vytváření a udržování programů a postupů.