REGISTRATION: 

Social Program


The conference participants will enjoy a number of accompanying cultural activities on Friday afternoon and Saturday. Please register for only one of them on each day. 

All tours are commented in English!

Na páteční odpoledne a sobotní den je pro účastníky konference připravena řada doprovodných kulturních aktivit. Zaregistrujte se prosím v každém dnu pouze na jednu z nich. 

Všechny prohlídky jsou komentovány pouze v angličtině!

Online registration for the social program is now closed. You can register on-site at the registration desk before the conference's opening.


Online registrace na společenský program je nyní uzavřena. Přihlásit se můžete na místě při registraci před zahájením konference.