Pozvánka na konferenci

21.07.2023

Centrum sociálních služeb magistrátu města Brna a americký Institute for the Study of Conflict Transformation pořádají mezinárodní konferenci o současných podobách praxe v transformativní mediaci, koučingu a skupinovém dialogu.

Na této konferenci se setkají přední odborníci, praktici a výzkumníci v oblasti transformativní mediace, koučování a dialogu, aby diskutovali a zkoumali nejnovější pokroky v transformativní praxi.

Cílem konference je poskytnout platformu pro sdílení znalostí, výměnu zkušeností a podporu spolupráce za účelem posílení postavení odborníků, aby mohli pozitivně ovlivňovat jednotlivce, organizace a společnosti.

Hlavními tématy konference jsou:

  1. Seznámení se zavedeným a současným chápáním postupů transformativní mediace, řešení různých kontextů a výzev, včetně rodinných a mezikulturních problémů, mediace ve vězeňství, nebo řešení konfliktů vznikajích na pracovištích či v organizacích.
  2. Nové trendy v metodikách transformativního koučování se zaměřením na podporu relačního pohledu na svět, osobního růstu, pohody a zvyšování výkonnosti.
  3. Úloha transformativního dialogu při usnadňování porozumění, empatie a propojení, a to jak v rámci různých komunit, tak mezi nimi.
  4. Význam etických aspektů, kulturní citlivosti a inkluzivity v transformativní praxi.